Στήθος

Αυξητική στήθους

Η αύξηση στήθους αποτελεί μια απο τις πιο διαδεδομένες επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής καθώς αφορά σε ένα όργανο σύμβολο της γυναικείας φύσης, το μαστό. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μια αισθητική, ταυτόχρονα και επανορθωτική επέμβαση η οποία αποκαθιστά επιπλέον και την ψυχολογία, την κοινωνική ζωή αλλά και αυτοπεποίθηση της γυναίκας.

Συνηθέστερερα προβλήματα προς αντιμετώπιση:
 • Διαταραχές στο μέγεθος των μαστών (υποπλασία, απλασία, σημαντικού βαθμού ασυμμετρία)
 • Σχήμα (σωληνωτός μαστός)
 • Θέση (πτώση 1ου-2ου βαθμού)
 • Συνήθως τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα αυξομειώσεων βάρους, προηγηθέντων θηλασμών και ορμονικών διαταραχών και μεταβολών.
Image
Image

Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται πάντα ως ξεχωριστή, ατομική περίπτωση και μετά από λήψη του ιατρικού ιστορικού και της κλινικής εξέτασης γίνεται εκτίμηση των αναγκών σε συνδυασμό με μετρήσεις ειδικές τόσο στην περιοχή των μαστών, όσο και του υπολοίπου σώματος (θωρακικό τοίχωμα, λεκάνη) για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικά αποτελέσματος και συμμετρίας με βάση τις αναλογίες κάθε σώματος.

Τα ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται έχουν διάρκεια πολλών ετών και είναι τα καλύτερα που κυκλοφορούν παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες, με άδεια από το FDA (Food and Drug Administration).

Η επέμβαση της αυξητικής μαστών πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία ή και ελαφρά μέθη με τοπική αναισθησία. Η τομή είναι μη ορατή, καθώς “κρύβεται” στην περιοχή της υπομαστίου πτυχής ή περιθηλαία (στο όριο δέρματος και θηλής). Τα ενθέματα σιλικόνης τοποθετούνται κυρίως κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ (μυς ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον μαστό) προσφέροντας έτσι ένα διπλό στρώμα κάλυψης των ενθεμάτων, άρα και καλύτερη προφύλαξή του, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τυχόν προβλήματα φλεγμονής ή δημιουργίας κάψας.

 • Άμεσα ορατά αποτελέσματα με διάρκεια δεκαετιών.
 • Δεν υπάρχουν παροχετεύσεις 
 • Υπάρχει μέτριου με ήπιου βαθμού ευαισθησία η οποία αντιμετωπίζεται με από του στόματος παυσίπονα, όπως η παρακεταμόλη.
 • Μετεγχειρητικό οίδημα στην περιοχή των μαστών το οποίο υποχωρεί σταδιακά μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
 • Η ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για κάποιες μόνο ώρες ή το πολύ για ένα βράδυ.
 • Οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από 5-6 ημέρες, φορώντας μόνο ένα στηθόδεσμο αθλητικό χωρίς μπανέλα. Μπορούν να κάνουν μπάνιο μετά από 2 μέρες.

ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Η ανόρθωση στήθους ή αλλιώς μαστοπηξία ή breast lift, είναι η επέμβαση εκείνη της Πλαστικής Χειρουργικής η οποία χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί ανόρθωση και διόρθωση του σχήματος των μαστών χωρίς να επηρεάζει τον όγκο τους. Η επίδραση της βαρύτητας, οι αυξομειώσεις του σωματικού βάρους, ο θηλασμός και διάφορες ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν σημαντικά την ελαστικότητα, το σχήμα και τη θέση του μαστού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πτώσης και χαλάρωσης. Επίσης η θηλή ακολουθώντας την πτώση του στήθους εμφανίζεται πολλές φορές αποπλατυσμένη και “ξεχυλωμένη”.

Ενδείκνυται για ασθενείς με:

 • Πτωτικούς μαστούς
 • Ανισομαστία
 • Χαλάρωση του δέρματος και αλλοιωμένο σχήμα των μαστών
 • Σωληνωτούς ή αποπλατυσμένους μαστούς
 • Θηλή πτωτική και άλω αποπλατυσμένη
Image
Image

Αποκατάσταση μαστού

Η αποκατάσταση μαστού αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της πλαστικής Επανορθωτικής χειρουργικής.  Μετά από μαστεκτομή ή άλλου είδους αίτια όπως κάποιος τραυματισμός, που μπορεί να προκαλέσει μερική ή ολική καταστροφή του μαστου, η επανόρθωση έρχεται να δώσει μια αποτελεσματικότατη λύση, καθώς διαμορφώνουμε από την αρχή το σχήμα και το μέγεθος του μαστού.

Συγκεκριμένα, μετά από μαστεκτομή, είτε στον ίδιο χρόνο με τη μαστεκτομή (άμεση αποκατάσταση), ή μεταγενέστερα (απώτερη αποκατάσταση), μπορούμε να δημιουργήσουμε τον μαστό με τις εξής μεθόδους:
 • Με ενθέματα σιλικόνης
 • Με τη χρήση ιστών από τον ίδιο τον ασθενή
Image
Image
Με ενθέματα σιλικόνης

Πρόκειται για μια χειρουργική τεχνική που αφορά στην τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης όπως και σε μια αυξητική μαστών, συνήθως σε 2 στάδια. Στο 1ο στάδιο, γίνεται η τοποθέτηση των διατατήρων (ενθεμάτων με φυσιολογικό ορό), με τη βοήθεια των οποίων, μέσω των διατάσεων, δημιουργούμε τη θήκη μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν τα μόνιμα ενθέματα. Στο 2ο στάδιο, αφαιρούνται οι διατατήρες και τη θέση τους παίρνουν τα μόνιμα ενθέματα. Στον ίδιο χρόνο ή σε επόμενο, δημιουργείται το σύμπλεγμα θηλής-άλου, είτε με ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα και ένα μικρό τοπικό κρημνό, είτε με τη βοήθεια tattoo.

Με τη χρήση ιστών από τον ίδιο τον ασθενή

Σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί ακτινοβολία μετά τη μαστεκτομή, όπου υπάρχει μια σχετική αντένδειξη για τη χρήση ενθεμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστοί (κρημνοί) από τον ίδιο τον ασθενή είτε από την περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος, είτε από την πλάτη, με πολύ καλά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις αυτές η διάρκεια των επεμβάσεων είναι μεγαλύτερη και πάντα υπάρχει στην περιοχή λήψης του.

Μειωτική στήθους

Πρόκειται για την επέμβαση η οποία στοχεύει στην μείωση του συνολικού όγκου του μαστού σε περιπτώσεις γιγαντομαστίας ή πολύ μεγάλου όγκου μαστού ο οποίος δημιουργεί δυσχέρεια στην καθημερινότητα της ασθενούς, με κύρια ενοχλήματα τον πόνο των άνω άκρων, του αυχένα και κυρίως της σπονδυλικής στήλης. Με τη μείωση του στήθους, αφαιρείται ο πλεονάζον όγκος των μαστών, του λίπους και του δέρματος, με αποτέλεσμα εκτός από τη μείωση να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η συνολική ανόρθωση του στήθους. Οι ασθενείς αποκτούν στήθη σε αρμονία με τις υπόλοιπες αναλογίες του σώματός τους και κυρίως απαλλάσσονται από τα δυσάρεστα συμπτώματα του υπερβολικού όγκου που είχαν πριν.Μετά από κατάλληλο σχεδιασμό, ανάλογα με τον όγκο, σχήμα και το μέγεθος του βαθμού πτώσης της θηλής, επιλέγεται η καταλληλότερη τεχνική για την αφαίρεση της περίσσειας δέρματος, αδένα και λίπους, ενώ ταυτόχρονα η θηλή μεταφέρεται σε υψηλότερη θέση, εκεί όπου κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται, δηλαδή περίπου στο ύψος της μεσότητας του βραχίονα.

Σημείωση: Μετά από το χειρουργείο η ασθενής φέρει στην περιοχή των μαστών από ένα σωλήνα παροχέτευσης . Συνήθως αφαιρούνται πριν από την έξοδό της ασθενούς από το νοσοκομείο. Εκχυμώσεις και οίδημα υποχωρούν σταδιακά μετά από 2-3 εβδομάδες.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.