Τel.: +30210 9858001, +30210 9849001, +306977647077 | Medical Aesthetics Clinic

Injectable Micro-sculpting

INJECTIVE MICRO-SCULPTING double chin effect

Injectable treatment of targeted fat, with permanent effect. There are specific areas on our body with an increased number of fat cells, which accumulate excess fat, swell and acquire the form of local fat.

 

 

Injectable micro-lipo-sculpture is the ideal treatment for local fat deposits, in the most painless and effective way. LipoLysis treatment is an endolipid treatment, which intervenes in the body's fat stores and eliminates excess fat in a fast, painless, natural and safe way.

Image
Image

Note

Injectable micro-sculpture is ideal for areas such as double chin, the fat deposit behind the neck, arms, abdomen, back, love handles, the hip circumference, the inner thighs and knees, but also pseudo-gynecomastia in men.

  • Permanent reduction of the fat cell number on the treatment area, as well as their apoptosis
  • Fighting local fat & reducing inches with permanent results
  • Sculpted, harmonious curves even after future weight gain
  • Smooth skin

CONTACT US

Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Image