Τel.: +30210 9858001, +30210 9849001, +306977647077 | Medical Aesthetics Clinic

Skin Tightening Treatments
(FOR FACE, NECK
& DECOLLETAGE)

Skin Tightening treatments with LASER, RF Microneedling, Phototherapy & Fractional Laser, mobilize their forces and offer firm, youthful skin, safely, in just a few sessions, without any side effects and without the risk of hyperpigmentation. This is the reason for which they can be applied in all year round, even during the summer months when there is intense sunshine.

Post-treatment results include:

 
 • Total facial renewal

 • Smoothing wrinkles, fine lines and scars
 • Restoration of lost volume from areas of the face, such as the cheeks bones
 • Improving the face contour
 • Strong and youthful face, neck and décolletage skin
Image
Image

THE BEST CANDIDATES FOR SKIN TIGHTENING WITH NON-INVASIVE METHODS

In a non-invasive procedure for skin tightening of the face, neck and décolletage, the results will probably be even more impressive if there are some conditions, such as:

 • The body weight should not show constant fluctuations
 • If you follow a healthy diet
 • If you are not smoking
 • No consumption of alcoholic beverages
 • Sun protection always
 • Cabin tanning is prohibited

CONTACT US

Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Παρακαλώ συμπληρώστε το απαραίτητο πεδίο.
Image